carry one's life in one's hands

  1. Verb ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olmak
  2. Verb hayatını tehlikeye atmak
  3. Verb hayatıni tehlikeye atmak