carry out one's engagements

  1. Verb sözünü yerine getirmek
  2. Verb yükümlülüklerini gerçekleştirmek