carry weight (with

  1. Verb hükmü geçmek
etkili/müessir olmak, sözünü geçirmek.
birinin üzerinde nüfuzu olmak Verb