cartilage

  1. Noun, Botany kıkırdak doku
  2. Noun, Botany kartilaj
  3. Noun kıkırdak, kıkırdak doku.
  4. Noun kıkırdaklı yapı.
    cartilage bone: kıkırdaklı kemik.
saydam kıkırdak. Noun