catalogue number

  1. katalog numarası
katalog numarası
bir katalogdaki kalemleri numaralamak Verb