catastrophe cover

  1. bir katastrofik olaydan ileri gelen hasarlar birikimine karşı Sedan şirketin konservasyonunu aşan kısmı
    belirli bir limite kadar temin eden bir tür ha