catch sb's point

  1. Verb birinin demek istediğini anlamak