catch someone on the hip

  1. Verb birini zayıf noktasından yakalamak