catch the speaker's eye

  1. Verb (Br) konuşmacının dikkatini çekmek