catfish

  1. Noun yayınbalığı
    (Ictalurus punctatus).