caution over new investment

  1. yeni yatırım konusunda çekingenlik