cease to have effect

  1. Verb yürürlükten kalkmak