central confidence interval

  1. özeksel güven aralığı.