central management

  1. merkezi idare
  2. merkezden yönetim
  3. merkezî idare
  4. merkez de yönetim
merkezi yönetimi kaldırmak Verb
Döner Sermaye İşletmesi Merkez Müdürlüğü Noun, Organizations