central nervous system

  1. Noun, Psychology merkezi sinir sistemi
  2. merkezî sinir sistemi, beyin ve omurilik.