centric

  1. Adjective merkezî
  2. merkezden
kimlik eksenli Adjective, Sociology