certificate to commence business

  1. işe başlama belgesi
  2. şirketlerin bütün şartları yerine getirdiğini ve işe başlayabileceklerini belirten belge