chain brand

  1. Noun (US) bir firma şubesinin kendine özgü markası