challenge a juror

  1. Verb bir jüri üyesini reddetmek
jüri üyelerinin reddi
jürinin reddi