challenge for a juror

  1. jürinin reddi
  2. jüri üyelerinin reddi