challenge the array

  1. Verb jüri üyelerini reddetmek
  2. Verb blok halinde jüriyi reddetmek
jürinin tamamının reddi