change one's lob of business

  1. Verb işkolunu değiştirmek