change one's lodgings

  1. Verb ikametgâhını değiştirmek