chargeable event

  1. (Br) gelir vergisi ya da sermaye kazançları vergisi verilmesine yol açan herhangi bir olay ya da işlem