check investment

  1. Verb yatırımları durdurmak
  2. Verb yatırımı kontrol altına almak