check off

  1. Verb listedeki bir kaleme çentik atarak doğruluğunu işaretlemek
  2. işveren tarafından işçilerin aylıklarından sendika üye aidatı kesip sendikaya gönderme usulü
işçi birlikleri aidatının (işveren tarafından) maaştan kesilmesi. Noun
bir listedeki bir ismin yanına işaret koymak Verb
liste deki bir ismin yanına işaret koymak Verb
mal stokunu kontrol etmek Verb
bir listeden ad okumak Verb
bir listeden isim okumak Verb
onay işareti koymak Verb
kontrol işareti koymak Verb
işaretlemek Verb