chemistry

 1. Noun, Education-Training kimya
 2. Noun kimya.
  analytical chemistry: çözümsel kimya.
  inorganic chemistry: anorganik kimya.
  organic
  chemistry: organik kimya.
 3. Noun kimyasal yapı/özellikler/olaylar vb.
  the chemistry of carbon. He is studying the chemistry of the
  medicinally important compounds.
tarımsal kimya
tarımsal kimya (toprak ürünleri , özellikle yiyecek maddeleri besi değerleri , bunların yoğun üretimi
, toprak bileşkenlerinin incelenmesi , kimyasal
beyin kimyası Noun, Medicine-Health
Kimya Bölümü Noun, Education-Training
inorganik kimya Noun, Chemistry
Uluslararası Temel ve Uygulamalı Kimya Birliği Noun, Chemistry
Nobel Kimya Ödülü Noun
organik kimya: karbonatlar, karbon oksitleri ve sülfürlerin dışındaki karbon bileşiklerinin kimyası. Noun
organik kimya Noun, Chemistry
ispençiyari kimya.
fiziksel kimya.
fiziksel kimya Noun, Physics
Kimya Bölümü Noun, Education-Training