chew the fat

  1. çene çalmak, lâkırdı etmek.
    We sat there drinking beer and chewing the fat until it was time to go home.
  2. çene çalmak, gevezelik/sohbet etmek.