children

  1. Noun çocuklar. Tekili:
    child.
kendini çocuklarına vakfetmek Verb
çocukları için kendini feda etmek Verb
çocukları için dişinden tırnağından artırmak Verb
çocuklarının eğitimi için ayrılan para
çocuklarını birinin bakımına bırakmak Verb
çocuklarını okula göndermek Verb
çocuklarını kapılandırmak Verb
çocukların geleceğini temin etmek Verb
çocuklarından daha uzun yaşamak Verb
çocuklarını ihmal etme
karısının nafakasını kasıtlı olarak ihmal etme
bir sürü çocuk
terk edilmiş çocuklar
etfal-i metruke
evlat edinilmesi
boşanmadan sonra çocukların vesayeti kendisine verildi
çocuk ödeneği
çocuklara sıkı disiplin uygulamak Verb
çocuk yetiştirmek Verb
çocuk bakımı
Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Dair Kararların Tanınması ve Tenfizine Dair Sözleşme Noun, International Law
Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law
Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma,
Tenfiz ve İşbirliğine Dair Sözleşme
Noun, International Law
Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuka Dair Sözleşme Noun, International Law
çocuklara kötü davranma
çocukların vesayeti
kimsesiz çocuklar
terk edilmiş çocuklar
bir annenin çocuklarına düşkünlüğü
yaramazlık yapan çocukları terbiye etmek Verb
çocukların çalıştırılması
çocukların sömürülmesi
bakılmaya muhtaç çocuklu aile
para karşılığı bakılmak üzere çocukları teslim etmek Verb
karısını ve çocuklarını terk etmek Verb
çoluk çocuğa karışmak Verb
özürlü çocuklar
çocuklarla iyi geçinme becerisi olmak Verb
kimsesiz çocuklar Noun
bir karı ile yedi çocuk geçindirmek Verb
sübyan
sonradan meşrulaştırılan çocuklar
çocukların ihmali
çocuk sayısı
fakir çocuklar
(boşanmışlar için) çocuklarla eşlerin şahsen ilişki kurabilmesi
himaye altındaki çocuklar
çocukların himayesi
çocuk büyütmek, çocuk yetiştirmek Verb, Child Care
çocuklar için indirim
okul çağındaki çocuklar
malını çocuklarına bırakmak Verb
kadın eş veya çocuklar için nafaka
çocukların cinsel istismarı Noun, Criminal Law
küçük çocuklar
Çocuk Esirgeme Kurumu Noun, Public Administration
çocuk çalma
çocuklara bakmak Verb
çocukların vesayetinin verilmesi
okul çocukları sürüsü
evlat edinilmemiş çocuklar
çocukların bakımı
ekmek düşmanı (argo) Noun
çocuklar için ücretsiz
çocuklara yarım tarife
bilhassa gençleri toplumuna kabul eden son derece muhafazakâr bir Hristiyan mezhebi Noun
İsrail oğulları, İbraniler, Yahudiler. Noun
çocuklar yarım biletle yolculuk eder
çocuk kitabı
çocuk mahkemesi
1212 Haçlılar Seferine katılan Fransız ve Alman çocukları.
Çocuk Bayramı Noun
çocuk giyim kısmı
çocuk giyimi kısmı
(US) çocuklar için vergi muafiyeti
çocuklar için muafiyet
çocuk sağlığı
yetimhane
çocuk hastanesi
(radyoda) çocuk saati
çocuk saati
çocuk dergisi
çocuk menüsü
çocuk parkı Noun, Child Care
çocuk partisi
çocuk parkı Noun, Child Care
çocuk bahçesi Construction
çocuk odası Noun, Child Care
çocuk kitabı
çocuk hikâye kitabı
çocuk masalı
çocuk koğuşu
çocuklar koğuşu
çiftliklerde çalışan çocuklarla çocuk işçilerin eğitimini düzenleyen İngiliz yazılı kanunu (1873
çocuk oyun odası olarak tasarlanmış
çocukları kır kesimine taşımak Verb
geçindirecek bir karısı ile yedi çocuğu olmak Verb
çocuklara bir meşgale bulmak Verb
çocukları oyalamak Verb
çocukları eğlendirmek Verb
çocuk giysilerinde uzmanlaşmak Verb
(radyo) çocuk saati
çocukları iyi vatandaş olarak yetiştirmek Verb
Çocukların Korunması ve Uluslararası Evlat Edinilmeleri Hususunda İşbirliğine Dair Sözleşme Noun, International Law
Avrupa Konseyi Çocukların Cinsel Sömürü ve İstismara Karşı Korunması Sözleşmesi Noun, International Law
Çocukların Muhafaza Altına Alınmasına İlişkin Kararların İnfazı ve Tanınmasına ve Çocukların Muhafaza
Altına Alınmasının Telafisine Dair Avrupa Sözleşmesi
Noun, International Law
Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Proper Name, History
Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu Proper Name, Organizations
Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu Noun, Organizations
Birleşmiş Milletler Çocuklar için Acil Yardım Fonu Noun, Organizations