choose someone to do something

  1. Verb birşeyi yapması için birini seçmek
  2. Verb birşeyi yapmak için birini seçmek