church warden

  1. (Br) kilise müdürü
  2. kilise müdürü
kilise mütevellisi, kilise vakfı yönetmeni. Noun
uzun saplı toprak pipo. Noun