churchwarden

  1. Noun kilise mütevellisi, kilise vakfı yönetmeni.
  2. Noun uzun saplı toprak pipo.
kilise müdürü
(Br) kilise müdürü