churchwarden

  1. İsim kilise mütevellisi, kilise vakfı yönetmeni.
  2. İsim uzun saplı toprak pipo.
kilise müdürü
(Br) kilise müdürü