claim adjuster

  1. talep uzlaştırıcısı
  2. sigorta şirketinden yapılan talepleri firma kuralları çerçevesinde çözümleyen görevli sigortacı
  3. hasar dispeçeri
sigorta hasar tespitçisi
sigorta hasar dispeçeri