claim priority

  1. Verb öncelik iddiasında bulunmak
bir başvuru için öncelik talep etmek Verb
öncelik hakkı talebi
öncelik talebi
bir hak talebinin önceliği Noun