clearing agreement

  1. kliring anlaşması
  2. borçları tasfiye anlaşması
  3. iki taraflı tediye anlaşması
  4. iki ya da daha çok sayıda milletler arasında borçların nasıl tasfiye edileceği hakkında ve mahsup işlemlerinin
    nasıl yer alacağına dair anlaşma
  5. biri veya her ikisi birden ödemeler bilançosu güçlükleriyle karşı karşıya bulunan iki ülke arasında ikili ticaret anlaşması
döviz takası sözleşmesi
döviz takas sözleşmesi