climatic

  1. iklim+, iklimsel, iklim farklarından ilerigelen.
İklimsel Özel Vasıtalar ve Tıbbi Tedavi Konularında Karşılıklı Yardıma Dair Avrupa Sözleşmesi Noun, International Law