closed and open prison

  1. Noun, Law kapalı ve açık ceza infaz kurumu