club together

  1. Verb bir araya gelmek
  2. Verb toplanmak
(para) toplamak, (bir hediye vb. almak için) paralarını birleştirmek.
They clubbed their dollars together
to buy the present.