coal field

  1. Noun kömür havzası.
kömür ocağı işletmek Verb