cold comfort

  1. Noun kuru teselli, üstünkörü/içten gelmeyen teselli veya teşvik.