cold comfort

  1. İsim kuru teselli, üstünkörü/içten gelmeyen teselli veya teşvik.