cold storage

  1. Noun soğuk hava deposu.
  2. Noun geçici olarak kullanmama.
    to put an idea in cold storage.
buzdolabına kaldırılmış (çözümü ertelenmiş sorun
soğuk hava deposuna koymak Verb
soğuk hava antreposu Noun
soğuk hava gemisi