collection

 1. Noun, Environment-Ecology toplama
 2. Noun toplama, derleme, bir araya getirme, biriktirme.
 3. Noun koleksiyon.
  a stamp/coin collection. a collection of old books in the library.
 4. Noun (kiliselerde) iane/para toplama.
  make/take up a collection: para toplamak.
 5. Noun (bilhassa kiliselerde) toplanan para (miktarı).
 6. Noun yığın, birikinti, toplanmış şeyler.
  There was a collection of dust in the corner.
 7. Noun dergi, mecmua, derleme dergisi.
  a collection of modern verse.
 8. Noun posta kutularından mektupların toplanması.
  What time is the next collection?
 9. Noun iyi terbiye görmüş atın duruşu.
Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri (NACE kodu: 82.91) Noun, Trades-Professions
Tehlikeli atıkların toplanması (NACE kodu: 38.12) Noun, Trades-Professions
Tehlikesiz atıkların toplanması (NACE kodu: 38.11) Noun, Trades-Professions
koleksiyonu tamamlamak Verb
vergi tahsildarı Noun, Civil Law
Atıkların toplanması (NACE kodu: 38.1) Noun, Trades-Professions
Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı (NACE kodu: 38) Noun, Trades-Professions
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36) Noun, Trades-Professions
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36.0) Noun, Trades-Professions
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36.00) Noun, Trades-Professions
yardım toplama Noun
tevkil etmek Verb
sanat koleksiyonu
alınmaya hazır olmak Verb
tahsile verilen senetler
tahsil senedi Noun, Banking
tahsile verilen senetler Noun
tahsil senetleri Noun
(Br) çek tahsilatı
çek tahsilatı
sikke koleksiyonu
sikke koleksiyonu
para koleksiyonu
senetlerin tahsil komisyonu
bir koleksiyonun tamamlanması
zorla para tahsili
tahsilat maliyeti
günlük tahsilat
veri toplama Noun, Information Technology
borç tahsilatı
borç tahsili
tahsil edilecek mevduat
direkt tahsilat
senet tahsilatı
tahsil cirosu (bu tür ciro , senedin tahsili amacıyla , genelde bankalara yapılır
tahsil cirosu Noun
ödemeli.
çöplerin toplanması.
mal teslimat ve tesellümü
(Br) mal teslimatı ve tesellümü
ürün toplama
hasat alma
tahsilatta gecikme
borç tahsilatı
posta kutularının açılması
koleksiyon yapmak Verb
(demiryolu) yük tesellümü
tahsil usulleri Noun
yamalı bohça
tahsildeki alacak senetleri Noun
senet tahsilatı
tahsildeki alacak senet dileri Noun
tahsilat emri
(US) taşra tahsilatı
başabaş değer üzerinden tahsil
tahsil için kuponları sunmak Verb
tahsil için bir şey takdim etmek Verb
tahsilat hasılatı
tahsilat için almak Verb
tahsil için almak Verb
çöp toplama
tahsil edilmek üzere gönderilmek Verb
tahsil edilmek üzere göndermek Verb
kira tahsili
tahsilat hakkı
çöp toplama
örnek koleksiyonu
vergi tahsilatının hızlandırılması
pul toplama
pul koleksiyonu
pazarları posta kutularının boşaltılması
parsa toplamak Verb
vergi tahsilatı
vergi tahsili Noun, Civil Law
mektupları posta kusutundan alma saati
mektupları posta kutusundan alma saati
ticari borç tahsilatı
ticari borç tahsilatı
(bavul vb) alınmasını beklemek Verb
(US) Br tahsil edilecek çek
tahsilat hesabı
tahsilat faaliyeti (parasını ödemeyen kart sahipleriyle posta ya da telefonla temasa geçerek borçlarını ödemelerini sağlama işi
tahsilat emri
başkalarına ait alacakları tahsil etme işi ile uğraşan
tahsilat dairesi
toplu sözleşme
tahsilat şubesinde çalışan ve müşterilerin vadesi gelmiş borçlarının şimdiki ve gelecekteki durumunu incelemekle sorumlu kişi
ahzu kabz Noun
gümrük ve vergi bölgesi
kaynağında kesilen vergi
tahsil bankası Noun
iane kutusu
tahsilat işi
müşterinin bizzat kendinin (bavullarını) alması
bankanın aldığı tahsilat ücreti
bankanın aldığı tahsilat harcı
bankaların aldığı tahsilat harcı
banka tahsilat memuru
tahsilat komisyonu
tahsilat yazışması
tahsilat giderleri Noun
tahsilat şubesi Noun
tahsilat mekanizması
vergi tahsilat bölgesi
tahsilat çabaları Noun
tahsilat masrafları Noun
tahsil masrafları Noun
tahsilat masrafları Noun
tahsilat ücreti
tahsil ücreti
tahsil masrafı Noun
tahsilat formu
tahsilat kalemi
tahsile verilmiş senet
tahsilat kalemi (tahsil için kabul edilmiş ve nihaî ödemeden sonra mudi alacak hesabına geçirilmiş , senet , kıymetli evrak vs
icra hukuku Noun, Bankruptcy Law
tahsilat defter-i kebiri
vadesi geciken borçların ödenmesi için borçluya gönderilen mektup
ödeme talep mektubu
ahzukabz mektubu
tahsil mektubu
tahsilat müdürü
tahsilat yöntemleri Noun
tahsilat numarası
bir alacağın tahsili
bir para cezasının tahsili
borçların tahsilatı
faturaların tahsilatı
senet tahsili
harçların tahsili
çeklerin tahsilatı
gümrük vergilerinin tahsilatı
bilgi toplama
borçların tahsili
senet tahsili
vergi tahsilatı
formüler Noun
mahkeme masraflarının tahsili
mektupları posta kutularından almak Verb
para tahsilatı
haber toplama
tablo koleksiyonu
posta pulu koleksiyonu
prim tahsilatı
fiyat tekliflerinin toplanması
kira tahsilatı
kira toplama
çöp toplama
vergi tahsilatı
tahsilat emri
tahsilat emri formu
müşterek mülkiyet
tahsilat poliçesi
küçük alacakları garanti altına alan usul
icra takibi Noun, Law
tahsilat hâsılatı
tahsilat hasılatı
tahsilat servissi
tahsilat servisi
tahsilat sistemi
tahsilat tekniği
tahsilat tekniği
tahsilat güçlükleri Noun
tahsil işi
herhangi bir tarihte toplam alacak hesabının 365 ile çarpımının o yılın net kredi satışına oranı
ortalama tahsilat süresi
alacak dönme çabukluğu
faiz kuponu tahsilat şubesi Noun
kupon kasiyeri
(US) kupon kasiyeri
gümrük sahası Noun
veri toplama uçbirimi Information Technology
alacak davası Noun, Law
müşterilerin ödenmemiş borçlarını bir komisyon karşılığında toplayan bir örgüt
müşterilerin ödenmemiş borçlarını bir komisyon karşılığında toplayan örgüt
alacak davası Noun, Law
süresi dolmuş bir borcun ödenmesini talep eden mektup
çöp vergisi
örnek yığını
karışık eşya sevkıyatı
çeklerin masraf düşülmeden tahsili
vergi tahsil şubesi Noun
vergi tahsilât şubesi Noun
vergi tahsil yöntemi
vergi tahsil nizamnamesi
vergi tahsilatının hızlandırılması
vergi tahsil sistemi