1. İsim, Çevre ve Ekoloji toplama
 2. İsim toplama, derleme, bir araya getirme, biriktirme.
 3. İsim koleksiyon.
  a stamp/coin collection. a collection of old books in the library.
 4. İsim (kiliselerde) iane/para toplama.
  make/take up a collection: para toplamak.
 5. İsim (bilhassa kiliselerde) toplanan para (miktarı).
 6. İsim yığın, birikinti, toplanmış şeyler.
  There was a collection of dust in the corner.
 7. İsim dergi, mecmua, derleme dergisi.
  a collection of modern verse.
 8. İsim posta kutularından mektupların toplanması.
  What time is the next collection?
 9. İsim iyi terbiye görmüş atın duruşu.
Tahsilat daireleri ve kredi kayıt bürolarının faaliyetleri (NACE kodu: 82.91) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tehlikeli atıkların toplanması (NACE kodu: 38.12) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Tehlikesiz atıkların toplanması (NACE kodu: 38.11) İsim, Sanayi ve Zanaatler
koleksiyonu tamamlamak Fiil
vergi tahsildarı İsim, Medeni Hukuk
Atıkların toplanması (NACE kodu: 38.1) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Atığın toplanması, ıslahı ve bertarafı faaliyetleri; maddelerin geri kazanımı (NACE kodu: 38) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36.0) İsim, Sanayi ve Zanaatler
Suyun toplanması, arıtılması ve dağıtılması (NACE kodu: 36.00) İsim, Sanayi ve Zanaatler
yardım toplama İsim
tevkil etmek Fiil
sanat koleksiyonu
alınmaya hazır olmak Fiil
tahsile verilen senetler
tahsil senedi İsim, Bankacılık
tahsile verilen senetler İsim
tahsil senetleri İsim
(Br) çek tahsilatı
çek tahsilatı
sikke koleksiyonu
sikke koleksiyonu
para koleksiyonu
senetlerin tahsil komisyonu
bir koleksiyonun tamamlanması
zorla para tahsili
tahsilat maliyeti
günlük tahsilat
veri toplama İsim, Bilgi Teknolojileri
borç tahsilatı
borç tahsili
tahsil edilecek mevduat
direkt tahsilat
senet tahsilatı
tahsil cirosu (bu tür ciro , senedin tahsili amacıyla , genelde bankalara yapılır
tahsil cirosu İsim
ödemeli.
çöplerin toplanması.
mal teslimat ve tesellümü
(Br) mal teslimatı ve tesellümü
ürün toplama
hasat alma
tahsilatta gecikme
borç tahsilatı
posta kutularının açılması
koleksiyon yapmak Fiil
(demiryolu) yük tesellümü
tahsil usulleri İsim
yamalı bohça
tahsildeki alacak senetleri İsim
senet tahsilatı
tahsildeki alacak senet dileri İsim
tahsilat emri
(US) taşra tahsilatı
başabaş değer üzerinden tahsil
tahsil için kuponları sunmak Fiil
tahsil için bir şey takdim etmek Fiil
tahsilat hasılatı
tahsilat için almak Fiil
tahsil için almak Fiil
çöp toplama
tahsil edilmek üzere gönderilmek Fiil
tahsil edilmek üzere göndermek Fiil
kira tahsili
tahsilat hakkı
çöp toplama
örnek koleksiyonu
vergi tahsilatının hızlandırılması
pul toplama
pul koleksiyonu
pazarları posta kutularının boşaltılması
parsa toplamak Fiil
vergi tahsilatı
vergi tahsili İsim, Medeni Hukuk
mektupları posta kusutundan alma saati
mektupları posta kutusundan alma saati
ticari borç tahsilatı
ticari borç tahsilatı
(bavul vb) alınmasını beklemek Fiil
(US) Br tahsil edilecek çek
tahsilat hesabı
tahsilat faaliyeti (parasını ödemeyen kart sahipleriyle posta ya da telefonla temasa geçerek borçlarını ödemelerini sağlama işi
tahsilat emri
başkalarına ait alacakları tahsil etme işi ile uğraşan
tahsilat dairesi
toplu sözleşme
tahsilat şubesinde çalışan ve müşterilerin vadesi gelmiş borçlarının şimdiki ve gelecekteki durumunu incelemekle sorumlu kişi
ahzu kabz İsim
gümrük ve vergi bölgesi
kaynağında kesilen vergi
tahsil bankası İsim
iane kutusu
tahsilat işi
müşterinin bizzat kendinin (bavullarını) alması
bankanın aldığı tahsilat ücreti
bankanın aldığı tahsilat harcı
bankaların aldığı tahsilat harcı
banka tahsilat memuru
tahsilat komisyonu
tahsilat yazışması
tahsilat giderleri İsim
tahsilat şubesi İsim
tahsilat mekanizması
vergi tahsilat bölgesi
tahsilat çabaları İsim
tahsilat masrafları İsim
tahsil masrafları İsim
tahsilat masrafları İsim
tahsilat ücreti
tahsil ücreti
tahsil masrafı İsim
tahsilat formu
tahsilat kalemi
tahsile verilmiş senet
tahsilat kalemi (tahsil için kabul edilmiş ve nihaî ödemeden sonra mudi alacak hesabına geçirilmiş , senet , kıymetli evrak vs
icra hukuku İsim, İcra ve İflas Hukuku
tahsilat defter-i kebiri
vadesi geciken borçların ödenmesi için borçluya gönderilen mektup
ödeme talep mektubu
ahzukabz mektubu
tahsil mektubu
tahsilat müdürü
tahsilat yöntemleri İsim
tahsilat numarası
bir alacağın tahsili
bir para cezasının tahsili
borçların tahsilatı
faturaların tahsilatı
senet tahsili
harçların tahsili
çeklerin tahsilatı
gümrük vergilerinin tahsilatı
bilgi toplama
borçların tahsili
senet tahsili
vergi tahsilatı
formüler İsim
mahkeme masraflarının tahsili
mektupları posta kutularından almak Fiil
para tahsilatı
haber toplama
tablo koleksiyonu
posta pulu koleksiyonu
prim tahsilatı
fiyat tekliflerinin toplanması
kira tahsilatı
kira toplama
çöp toplama
vergi tahsilatı
tahsilat emri
tahsilat emri formu
müşterek mülkiyet
tahsilat poliçesi
küçük alacakları garanti altına alan usul
icra takibi İsim, Hukuk
tahsilat hâsılatı
tahsilat hasılatı
tahsilat servissi
tahsilat servisi
tahsilat sistemi
tahsilat tekniği
tahsilat tekniği
tahsilat güçlükleri İsim
tahsil işi
herhangi bir tarihte toplam alacak hesabının 365 ile çarpımının o yılın net kredi satışına oranı
ortalama tahsilat süresi
alacak dönme çabukluğu
faiz kuponu tahsilat şubesi İsim
kupon kasiyeri
(US) kupon kasiyeri
gümrük sahası İsim
veri toplama uçbirimi Bilgi Teknolojileri
alacak davası İsim, Hukuk
müşterilerin ödenmemiş borçlarını bir komisyon karşılığında toplayan bir örgüt
müşterilerin ödenmemiş borçlarını bir komisyon karşılığında toplayan örgüt
alacak davası İsim, Hukuk
süresi dolmuş bir borcun ödenmesini talep eden mektup
çöp vergisi
örnek yığını
karışık eşya sevkıyatı
çeklerin masraf düşülmeden tahsili
vergi tahsil şubesi İsim
vergi tahsilât şubesi İsim
vergi tahsil yöntemi
vergi tahsil nizamnamesi
vergi tahsilatının hızlandırılması
vergi tahsil sistemi