collision course

  1. çarpışma/ihtilâf yolu: değiştirilmediği takdirde çarpışması/ihtilâfa düşülmesi muhakkak olan seyir yolu
    veya karşıt fikirler.
    be on a collision course: (uçak/gemi) çarpışmaya doğru gitmek, kesin ihtilâfa yol açmak.