come between

  1. araya/aralarına girmek, birbirinden ayırmak.
    Parents came between lovers.
aralarına girmek Verb
aralarını bozmak Verb
birinin birşeye dikkatini vermesini engellemek Verb
biriyle birşeyin arasına girmek Verb
iki kişi ara sına girmek Verb