come between

  1. araya/aralarına girmek, birbirinden ayırmak.
    Parents came between lovers.
aralarına girmek Fiil
aralarını bozmak Fiil
birinin birşeye dikkatini vermesini engellemek Fiil
biriyle birşeyin arasına girmek Fiil
iki kişi ara sına girmek Fiil