commercial cause

  1. Noun ticaret davası
  2. ticarete konu olan mal ve senetler hakkında açılan dava