commercial cause

  1. İsim ticaret davası
  2. ticarete konu olan mal ve senetler hakkında açılan dava